Evenementen

Aankomende evenementen

June 27, 2023

TeldersLezing | Anna Stilz

Elke 1 à 2 jaar verzorgt de TeldersStichting (het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme; www.telderrsstichting.nl ) een Telderslezing waarbij zij een vooraanstaand academicus of politicus uit het buitenland de gelegenheid biedt om zijn of haar inzichten met ons te delen en met het publiek in discussie te gaan. Na een hiaat in de coronajaren (de laatste lezing vond in het najaar van 2019 plaats) pakken wij de traditie weer op. De TeldersStichting nodigt u bij deze graag uit om op 27 juni om 20:00 uur bovengenoemde lezing bij te wonen. Inloop vanaf 19:30 uur. De voertaal is Engels. Anna Stilz schreef onder meer het boek Territorial Sovereignty. A Philosophical Exploration, waarin zij nader in gaat op het soevereiniteitsbeginsel. In haar lezing zal Stilz eveneens aandacht besteden aan de ethische fundamenten van territoriale soevereiniteit. Daarnaast zal zij nader in gaan op de gevolgen van migratiestromen die door klimaatverandering worden gedreven. Indien u interesse heeft, wilt u zich dan opgeven via info@teldersstichting.nl o.v.v. “Telderslezing Stilz”. Graag uw volledige naam en contactgegevens bijvoegen. Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. Mocht u zich hebben aangemeld maar onverhoopt toch niet kunnen, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven zodat andere belangstellenden de lezing kunnen bijwonen? Wij nodigen iedereen die wordt toegelaten tevens uit om na afloop van de lezing met de spreker en ons te blijven naborrelen.

October 6, 2023

Verdiepingsweekend: Liberalisme en (on)gelijkheid

Het weekend 'Grenzen aan het liberalisme' is helaas vol. Wel zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor het verdiepingsweekend van 6 tot 8 oktober over 'Liberalisme en (on)gelijkheid'. Dus: meld je snel aan. Van vrijdagavond 16 juni tot en met zondag 18 juni begin van de middag organiseert de TeldersStichting een Liberaal Verdiepingsweekend. Tijdens dit weekend gaan verschillende sprekers in op de uitdagingen waar het liberalisme mee te maken heeft en onderzoeken zij samen met de deelnemers de grenzen van het liberalisme. Waar schiet het liberale gedachtengoed te kort? Hoe autonoom zijn individuen nu eigenlijk echt? Hoe staat het liberalisme er in Nederland voor na dertien jaar regeringsdeelname van de VVD? Welke kanttekeningen zijn er te plaatsen bij het liberalisme vanuit andere ideologieën? Voor oud-deelnemers aan de Zomerschool van de TeldersStichting biedt het Verdiepingsweekend een vervolg. Eerdere deelname aan de Zomerschool is echter geen vereiste, daar het Verdiepingsweekend ook in navolging op andere cursussen van de Haya van Somerenstichting gevolgd kan worden. Voor het verdiepingsweekend geldt geen leeftijdsgrens. Van 6-8 oktober zal een tweede Verdiepingsweekend worden georganiseerd rondom het thema ongelijkheid, opnieuw op een locatie in het midden van het land. Locatie | Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn Kosten | € 200,- inclusief twee overnachtingen en alle maaltijden, exclusief drankjes aan de bar. Aanmelding | Er is plaats voor 20 deelnemers. Eerdere deelname aan de zomerschool van de TeldersStichting geeft direct toegang tot het weekend. Overige deelnemers worden geselecteerd op basis van hun motivatiebrief en CV, in te sturen naar info@teldersstichting.nl. Toelating van geschikte cursisten geschiedt op volgorde van binnenkomst & betaling. Wees er dus snel bij! Aanmelden graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk tot 4 september. Vragen? | Neem contact op met de TeldersStichting via 070-3631948 of mail naar info@teldersstichting.nl.

TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image