Actueel

Publicatie | Bezielend Verband

Recentelijk publiceerde de TeldersStichting Bezielend Verband: Basisgrammatica van het Nederlands Burgerschap

Een werkgroep o.l.v. Afshin Ellian heeft nagedacht over de betekenis van Nederlands burgerschap in een samenleving die steeds multicultureler en diverser wordt.

Lees hier de volledige publicatie.

Lees verder

Symposium Bezielend Verband | 13 februari

Op 13 februari reageerden Bente Becker, Afshin Ellian, Paul Dekker, Geerten Waling en Paul Frissen op Bezielend Verband en gingen zij in discussie met een panel van studenten en het publiek over burgerschap en de multiculturele samenleving. Caspar van den Berg leidde het gesprek.

Lees hier het verslag van het symposium. 

Lees verder

Decembereditie van Liberale Reflecties

De decembereditie van Liberale Reflecties is uit!

In dit nummer lees je hoe VVD-senator Sybe Schaap en de directeur van de TeldersStichting Patrick van Schie denken over het populisme. Verder reflecteren verschillende auteurs op integriteitsvragen, de verhouding tussen technologie en liberalisme en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Oud-minister en partijvoorzitter Frits Korthals Altes blikt terug op het leven van Henk Vonhoff aan het hand van het boek dat Diederick Slijkerman over Vonhoff schreef.

Naar LR

Columns Patrick van Schie gebundeld

Burgers horen bepalend te zijn bevat de columns die Patrick van Schie de afgelopen twee jaar - najaar 2016 tot najaar 2018 -  schreef voor Trouw.nl. Dit boek is het vervolg op de twee jaar eerder verschenen bundel Trouwcolumns Passie voor individuele vrijheid.

Als historicus en directeur van de Teldersstichting - de liberale denktank van Nederland - heeft Van Schie elke twee weken voor Trouw.nl over geschiedenis en actuele vraagstukken geschreven door nuchter te analyseren en zaken door een liberale bril te bezien.

Rapport 127 | Digitalisering en Bildung

Op woensdag 21 februari presenteerden Jan Anthonie Bruijn (LUMC, Eerste Kamer), Ronald van den Bos (Erasmus Universiteit) en Agnita Mur (Hogeschool Leiden) het recent verschenen geschrift Digitalisering en Bildung aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ze spraken bij die gelegenheid onder meer over de verhouding tussen digitalisering en het klassieke liberale onderwijsideaal: bildung. 

Naar TeldersShop

Word vriend van de TeldersStichting

Via onze website kunt u zich aanmelden als vriend van de TeldersStichting. Daarmee steunt u ons werk en kunt u er bovendien voor kiezen onze publicaties op papier thuisgestuurd te krijgen. Bovendien kunt u veelal gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan bijzondere evenementen als de TeldersTafels en symposia van de TeldersStichting.

Lees meer

Verkrijgbaar in de TeldersShop

Het Liberalen boek | Boekvorm
€ 14,95

Geïllustreerde geschiedenis van het liberalisme

Bestellen

Eigenzinnige Liberalen | Boekvorm
€ 14,95

Portretten van prominente liberale politici

Bestellen

Digitalisering en Bildung | 
Boekvorm
€ 15,00

Liberale visie digitalisering en onderwijs

Bestellen

Geopolitiek en defensie | Boekvorm 
€ 17,50

Liberale visie op defensie & veiligheid

Bestellen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief TeldersAlert

Aanmelden

© 2018 | TeldersStichting

Delen