Actueel

LET OP: TeldersTafel met Joost Röselaers VERPLAATST | 4 juli 2018

Door omstandigheden hebben wij de TeldersTafel met Joost Röselaers - predikant en algemeen secretaris van de Remonstranten - moeten verplaatsen naar woensdag 4 juli aanstaande.

De TeldersTafel vindt plaats bij Societeit De Vereeniging | Mammoni, Mariaplaats 14 te Utrecht. Voor het diner vragen wij een bijdrage van € 25. Voor de TeldersTafel kunt u zich aanmelden via een mail aan info@teldersstichting.nl.

Nieuw Jaarbericht TeldersStichting online

Zojuist verscheen het jaarbericht van de TeldersStichting. Hierin brengen wij verslag uit van de acitiviteiten en publicaties in 2017 en berichten wij u voorts welke activiteiten er voor 2018 op het programma staan. Bovendien informeren wij u over de ruimere gratis beschikbaarheid van onze publicaties via de website en de keuze om afscheid te nemen van de TeldersCommunity.

Naar Jaarbericht
Liberale Reflectie

Nieuwe editie Liberale Reflecties verschenen

Onlangs verscheen een nieuwe editie van Liberale Reflecties, waarin onder meer aandacht voor de thema's groen liberalisme, lokale politiek en het honderdjarig bestaan van de SGP. Daarnaast besprekingen van de recent verschenen boeken rondom kiesrecht en het rapport over Digitalisering en Bildung.

Naar LR

Columns Patrick van Schie gebundeld

In Passie voor individuele vrijheid zijn de columns gebundeld die historicus Patrick van Schie schreef voor Trouw.nl tussen 2013 en 2016. In zijn columns analyseert Van Schie op scherpzinnige wijze actuele politieke vraagstukken, waarbij het liberale gedachtengoed asl uitgangspunt wordt genomen. Hij vraagt ook geregeld aandacht voor geschiedenis om de achtergronden van hedendaagse situaties beter te kunnen begrijpen.

Naar publicatie

Rapport 127 | Digitalisering en Bildung

Op woensdag 21 februari presenteerden Jan Anthonie Bruijn (LUMC, Eerste Kamer), Ronald van den Bos (Erasmus Universiteit) en Agnita Mur (Hogeschool Leiden) het recent verschenen geschrift Digitalisering en Bildung aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ze spraken bij die gelegenheid onder meer over de verhouding tussen digitalisering en het klassieke liberale onderwijsideaal: bildung. 

Naar TeldersShop

Word vriend van de TeldersStichting

Via onze website kunt u zich aanmelden als vriend van de TeldersStichting. Daarmee steunt u ons werk en kunt u er bovendien voor kiezen onze publicaties op papier thuisgestuurd te krijgen. Bovendien kunt u veelal gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan bijzondere evenementen als de TeldersTafels en symposia van de TeldersStichting.

Lees meer

Verkrijgbaar in de TeldersShop

Het Liberalen boek | Boekvorm
€ 14,95

Geïllustreerde geschiedenis van het liberalisme

Bestellen

Eigenzinnige Liberalen | Boekvorm
€ 14,95

Portretten van prominente liberale politici

Bestellen

Digitalisering en Bildung | 
Boekvorm
€ 15,00

Liberale visie digitalisering en onderwijs

Bestellen

Geopolitiek en defensie | Boekvorm 
€ 17,50

Liberale visie op defensie & veiligheid

Bestellen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief TeldersAlert

Aanmelden

© 2018 | TeldersStichting

Delen