Actueel

Geschrift 128 | Flexibiliteit en zekerheid

Naar een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt.

De toekomst van de arbeidsmarkt is onzeker. Technologische ontwikkelingen nemen taken van mensen over. Banen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en arbeidsrelaties worden flexibeler. Onzeker is ook welke invloed demografische ontwikkelingen zullen hebben op de arbeidsmarkt. Vergrijzing kan leiden tot een tekort aan arbeidskrachten, maar mogelijk stelllen nieuwe technologieën ons in staat om met minder mensen hetzelfde werk te doen.

Lees meer

Symposium | Burgerschap

Op dinsdag 15 oktober zal de TeldersStichting in samenwerking met de Mr. Hans van Mierlo Stichting een gezamenlijk symposium organiseren over burgerschapsonderwijs. Dit symposium zal plaatsvinden in het kader van onze binnenkort te verschijnen publicatie; De moed tot zelfspot: Burgerschap in het onderwijs en de reeds verschenen publicatie Burgerschap: Een sociaal-liberale visie van de HvMS.

Lees meer

Jaarprogramma TeldersStichting

Lees nu in het jaarbericht van de TeldersStichting meer over de lopende onderzoeken en voorgenomen bijeenkomsten voor komende maanden.

Tevens brengen we in dit bericht verslag uit van de activiteiten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en de publicaties die verkrijgbaar zijn.

Naar jaarbericht TS

Publicatie | De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht

Op zaterdag 15 juni jl. nam Mark Rutte het eerste exemplaar van het boek De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht in ontvangst uit handen van de auteurs Fleur de Beaufort en Patrick van Schie. In het boek niet alleen aandacht voor de rol van de liberalen bij de totstandkoming van het vrouwenkiesrecht in ons land, maar ook in de ons omringende landen, alsmede voor de effecten ervan sinds de invoering. Het boek is nu verkrijgbaar in de boekhandel.

Publicatie | Bezielend Verband

Recentelijk publiceerde de TeldersStichting Bezielend Verband: Basisgrammatica van het Nederlands Burgerschap. 

Een werkgroep o.l.v. Afshin Ellian heeft nagedacht over de betekenis van Nederlands burgerschap in een samenleving die steeds multicultureler en diverser wordt.

Lees hier de volledige publicatie.

Lees meer

Word vriend van de TeldersStichting

Via onze website kunt u zich aanmelden als vriend van de TeldersStichting. Daarmee steunt u ons werk en kunt u er bovendien voor kiezen onze publicaties op papier thuisgestuurd te krijgen. Bovendien kunt u veelal gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan bijzondere evenementen als de TeldersTafels en symposia van de TeldersStichting.

Lees meer

Verkrijgbaar in de TeldersShop

Het Liberalen boek | Boekvorm
€ 14,95

Geïllustreerde geschiedenis van het liberalisme

Bestellen

Eigenzinnige Liberalen | Boekvorm
€ 14,95

Portretten van prominente liberale politici

Bestellen

Digitalisering en Bildung | 
Boekvorm
€ 15,00

Liberale visie digitalisering en onderwijs

Bestellen

Geopolitiek en defensie | Boekvorm 
€ 17,50

Liberale visie op defensie & veiligheid

Bestellen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief TeldersAlert

Aanmelden

© 2018 | TeldersStichting

Delen