Geschrift 128 | Flexibiliteit en zekerheid

Naar een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt.

De toekomst van de arbeidsmarkt is onzeker. Technologische ontwikkelingen nemen taken van mensen over. Banen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en arbeidsrelaties worden flexibeler. Onzeker is ook welke invloed demografische ontwikkelingen zullen hebben op de arbeidsmarkt. Vergrijzing kan leiden tot een tekort aan arbeidskrachten, maar mogelijk stelllen nieuwe technologieën ons in staat om met minder mensen hetzelfde werk te doen.

Lees meer

Publicatie | Burgerschap in het onderwijs

De nieuwste publicatie van de TeldersStichting ligt nu in de boekhandel!

Goed burgerschap zit niet in de menselijke genen. Burgerschap is daarom iets waar scholen vanaf het basisonderwijs tot het laatste moment aandacht voor moeten hebben.

Lees meer

Verslag | Symposium Burgerschapsonderwijs

Op 15 oktober organiseerde de TeldersStichting in samenwerking met de Hans van Mierlo Stichting het symposium Burgerschapsonderwijs. 

Lees hieronder het verslag.

Naar verslag

Publicatie | De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht

Op zaterdag 15 juni jl. nam Mark Rutte het eerste exemplaar van het boek De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht in ontvangst uit handen van de auteurs Fleur de Beaufort en Patrick van Schie. In het boek niet alleen aandacht voor de rol van de liberalen bij de totstandkoming van het vrouwenkiesrecht in ons land, maar ook in de ons omringende landen, alsmede voor de effecten ervan sinds de invoering. Het boek is nu verkrijgbaar in de boekhandel.

Publicatie | Bezielend Verband

Recentelijk publiceerde de TeldersStichting Bezielend Verband: Basisgrammatica van het Nederlands Burgerschap. 

Een werkgroep o.l.v. Afshin Ellian heeft nagedacht over de betekenis van Nederlands burgerschap in een samenleving die steeds multicultureler en diverser wordt.

Lees hier de volledige publicatie.

Lees meer

Word vriend van de TeldersStichting

Via onze website kunt u zich aanmelden als vriend van de TeldersStichting. Daarmee steunt u ons werk en kunt u er bovendien voor kiezen onze publicaties op papier thuisgestuurd te krijgen. Bovendien kunt u veelal gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan bijzondere evenementen als de TeldersTafels en symposia van de TeldersStichting.

Lees meer

Het Liberalen boek | Boekvorm
€ 14,95

Geïllustreerde geschiedenis van het liberalisme

Bestellen

Eigenzinnige Liberalen | Boekvorm
€ 14,95

Portretten van politici

Bestellen

Geopolitiek en defensie | 
E-book
€ 12,50

Liberale visie op defensie

Bestellen

Groeien naar vermogen | E-book 
€ 6,50

Een liberaal antwoor op Piketty

Bestellen

Verkrijgbaar in de TeldersShop

Meld je aan voor onze nieuwsbrief TeldersAlert

Aanmelden

© 2018 | TeldersStichting

Delen