TeldersLezing | Anna Stilz

0.00

Democratie & Rechtsstaat

June 27, 2023

Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht
Bestel kaartjes
Dit evenement is afgelopen
Open PDF
Meer informatie

Elke 1 à 2 jaar verzorgt de TeldersStichting (het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme; www.telderrsstichting.nl ) een Telderslezing waarbij zij een vooraanstaand academicus of politicus uit het buitenland de gelegenheid biedt om zijn of haar inzichten met ons te delen en met het publiek in discussie te gaan. Na een hiaat in de coronajaren (de laatste lezing vond in het najaar van 2019 plaats) pakken wij de traditie weer op. De TeldersStichting nodigt u bij deze graag uit om op 27 juni om 20:00 uur bovengenoemde lezing bij te wonen. Inloop vanaf 19:30 uur. De voertaal is Engels. Anna Stilz schreef onder meer het boek Territorial Sovereignty. A Philosophical Exploration, waarin zij nader in gaat op het soevereiniteitsbeginsel. In haar lezing zal Stilz eveneens aandacht besteden aan de ethische fundamenten van territoriale soevereiniteit. Daarnaast zal zij nader in gaan op de gevolgen van migratiestromen die door klimaatverandering worden gedreven. Indien u interesse heeft, wilt u zich dan opgeven via info@teldersstichting.nl o.v.v. “Telderslezing Stilz”. Graag uw volledige naam en contactgegevens bijvoegen. Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. Mocht u zich hebben aangemeld maar onverhoopt toch niet kunnen, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven zodat andere belangstellenden de lezing kunnen bijwonen? Wij nodigen iedereen die wordt toegelaten tevens uit om na afloop van de lezing met de spreker en ons te blijven naborrelen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image