De liberale denktank van Nederland

Lees Jaarbericht

Jaarbericht 2022/2023

Jaarlijks publiceert de TeldersStichting het verslag van de werkzaamheden over het verstreken jaar en het voorgenomen werkprogramma voor het lopende jaar. Daarin treft u de actuele onderzoeken aan die momenteel bij de TeldersStichting lopen, evenals de thema's die op korte termijn in onderzoek zullen worden genomen.

Actueel onderzoek

Jaarbericht 2022/2023

Jaarlijks publiceert de TeldersStichting het verslag van de werkzaamheden over het verstreken jaar en het voorgenomen werkprogramma voor het lopende jaar. Daarin treft u de actuele onderzoeken aan die momenteel bij de TeldersStichting lopen, evenals de thema's die op korte termijn in onderzoek zullen worden genomen.
Lees Jaarbericht

Medewerkers

Wie was Benjamin Marius Telders?

Naamgever van de Stichting is Benjamin Marius Telders, hoogleraar Volkenrecht te Leiden en in 1938 als veelbelovend talent naar voren geschoven om de in versukkeling geraakte Liberale Staatspartij van nieuw elan te voorzien. In 1940 verzette hij zich tegen de Ariërverklaring die de Duitsers onder andere eiste van docenten aan de Universiteiten. Telders' kritiek op de bezetter en steunbetuiging aan Joodse collega's leidde tot zijn arrestatie en internering in diverse concentratiekampen. Enkele dagen voor de bevrijding van Bergen Belsen overleed Telders aan vlektyfus.

In deze video wordt meer verteld over het leven van Telders.

Wat is de TeldersStichting?

De prof.mr. B.M. TeldersStichting is de politiek-wetenschappelijke instelling voor een liberale benadering van maatschappelijke vraagstukken en het wetenschappelijk bureau ten behoeve van de VVD. De TeldersStichting werd op 6 april 1954 opgericht.

Het initiatief kwam van enkele particulieren, onder leiding van de Rotterdamse hoogleraar – en latere minister van Financiën – Johan Witteveen. De stichting is vernoemd naar professor Ben Telders, een persoonlijke vriend van de  oprichters, die zijn openlijke strijd tegen de Duitse bezetter met gevangenschap en uiteindelijk de dood moest bekopen. De TeldersStichting verricht (beleids-)onderzoek vanuit de liberale beginselen, alsmede meer fundamenteel onderzoek naar de liberale beginselen en filosofie. Onderzoeken komen tot stand in samenwerking met deskundigen en worden gepubliceerd ten behoeve van de politiek en het bredere publiek met politieke belangstelling.

Daarnaast geeft de TeldersStichting het tijdschrift Liberale Reflecties uit en jaarlijks tenminste één editie van het Liberaal Journaal, waarin een thema op luchtige wijze door diverse auteurs wordt belicht. Medewerkers van de TeldersStichting verzorgen op verzoek cursussen, lezingen en werken mee aan debatten. Daarnaast organiseert de TeldersStichting zelf uiteenlopende verdiepende bijeenkomsten, zoals lezingen, diners en een zomerschool. Op de website van de TeldersStichting verschijnen de onderzoeken alsmede kortere stukken zoals columns, artikelen over liberale denkers en verslagen van onze bijeenkomsten.

Meer weten?