De toekomst voor de Nederlandse landbouw: een liberaal perspectief

30.00

07

Dec
2023

6:00 pm

Leefomgeving & Klimaat

Korte Nieuwstraat 6, 3512 NM Utrecht
Dit evenement is afgelopen
Open PDF
Meer informatie

Boerenprotesten enerzijds, stikstofeisen anderzijds, is er nog een toekomst voor onze landbouw? Moet het ruimtebeslag niet deels worden bestemd voor de noodzakelijk te bouwen nieuwe woningen? Bezwijken Nederlandse boeren onder regeldruk; en is deze in andere landen geringer? Zien onze boeren het zelf eigenlijk nog wel zitten?

Deze en andere vragen staan centraal in de nieuwe editie van de TeldersTafel, een reeks bijeenkomsten waar in klein gezelschap onder het genot van een drie-gangen-diner met een interessante spreker kan worden gedebatteerd over een actueel, steeds wisselend onderwerp. Donderdagavond 7 december aanstaande is het onderwerp (als boven aangegeven) “De toekomst voor de Nederlandse landbouw; een liberaal perspectief” met als spreker Mirjam Nelisse [Provinciale Statenlid VVD Zuid-Holland, wetenschapper op het gebied van veiligheid van infrastructuur bij TNO en “ boerin”]. De TeldersStichting nodigt u graag uit tot het bijwonen van deze editie van de TeldersTafel, die zal plaatshebben in Huize Molenaar, Korte Nieuwstraat 6, 3512 NM Utrecht. U bent vanaf 18.00 uur welkom voor de borrel, om 19.00 uur gaan we aan tafel.

Voor deelname aan de TeldersTafel van 7 december a.s. vragen we een eigen bijdrage van € 30,- (met inbegrip van 3 gangendiner en borrel) . U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@teldersstichting.nl en tegelijkertijd de bijdrage over te maken op NL 62 INGB 0003349769 t.n.v. de TeldersStichting, o.v.v. “TeldersTafel Landbouw”. Gelieve in uw mail ook eventuele dieetwensen te vermelden waar rekening mee gehouden dient te worden.

Let op, voor het diner is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang wordt verleend op basis van binnenkomst van uw aanmelding plus ontvangst door ons van uw betaling à € 30,-. U ontvangt een definitieve bevestiging per mail. Mocht u wegens plaatsgebrek onverhoopt niet meer kunnen worden toegelaten, dan wordt uw betaling uiteraard geretourneerd.

Vertel ons over jezelf

Voor dit evenement willen wij graag wat meer weten over jouw achtergrond en motivatie. Vertel ons alstublieft meer over uzelf

Huidige organisatie
Functie
Motivatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.