Bijeenkomst over de toekomst van de euro

0.00

24

Mar
2023

8:00 pm

Economie

Park Centraal Den Haag, Molenstraat 53, 2513 BJ Den Haag
Dit evenement is afgelopen
Open PDF
Meer informatie

Op vrijdag 24 maart vond in samenwerking met de Haagse VVD een bijeenkomst plaats over de toekomst van de euro in Park Centraal Den Haag. Als sprekers waren aanwezig oud-minister van Financiën Hans Hoogervorst en VVD-Tweede Kamerlid en woordvoerder financiën Eelco Heinen. De discussie tussen beiden werd gemodereerd door Iwein Borm van het VVD Thematisch Netwerk Financiën. Ook het publiek van zo’n 40 man kreeg de kans actief deel te nemen aan het debat. Tijdens deze bijeenkomst werd dieper ingegaan op de recente ontwikkelingen omtrent de euro. Duidelijk naar voren kwam dat de afspraken die ten tijde van de oprichting van deze gemeenschappelijke valuta keer op keer niet worden nagekomen. Zo was een van de fundamentele principes dat de munteenheid op eigen verantwoordelijkheid moest berusten, waarbij ieder land zijn eigen zaken op orde moest hebben en er geen bail-out mogelijkheid bestond. Toen dit tijdens de eurocrisis vanaf 2009 toch gebeurde, had dit sterke negatieve gevolgen voor de fiscale discipline binnen de eurozone. Deze trend heeft zich sindsdien doorgezet, waarmee de teneur in de zaal was dat het risico op een volgende euroschuldencrisis momenteel erg groot lijkt. Er werd ook besproken wat mogelijk een uitweg uit deze situatie zou kunnen bieden. Zou bijvoorbeeld crypto niet voor een revolutie op de valutamarkt kunnen zorgen? Nee was de consensus, want deze ongereguleerde markt is te volatiel. Ook het opdelen van de euro in een ‘zeuro’ (zuidelijke euro) en ‘neuro’ (noordelijke euro) lijkt niet verstandig, aangezien de eurolanden al te verweven zijn met elkaar om dit nog uit elkaar te kunnen trekken. De beste optie lijkt te zijn om schulden af te schrijven en met een schone lei te beginnen, waarna er eindelijk wel spelregels omtrent eigen verantwoordelijkheid worden gehandhaafd door de Europese Centrale Bank. Dat is immers ook een van de kernwaarden binnen het liberale gedachtengoed, zo werd gesteld. Al met al gaf de bijeenkomst de genodigden zo dus genoeg stof tot nadenken.

Vertel ons over jezelf

Voor dit evenement willen wij graag wat meer weten over jouw achtergrond en motivatie. Vertel ons alstublieft meer over uzelf

Huidige organisatie
Functie
Motivatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.