Verdiepingsweekend: 'grenzen aan het liberalisme'

0.00

16

Jun
2023

1:00 pm

Dit evenement is afgelopen
Open PDF
Meer informatie

Tussen 16 en 18 juni vond het eerste Verdiepingsweekend van de TeldersStichting plaats in Landgoed Zonheuvel te Doorn. Verschillende sprekers verzorgden interessante sessies voor een gezelschap van 20 enthousiaste cursisten. Het Verdiepingsweekend stond deze keer in het teken van ‘grenzen aan het liberalisme’, waarbij verschillende uitdagingen voor het liberalisme werden verkend. De eerste sessie werd verzorgd door wetenschappelijk medewerker bij de TeldersStichting Fleur de Beaufort, die als opening verschillende prikkelende stellingen de groep in bracht. Wat is bijvoorbeeld de rol van compassie in het liberalisme en hoe kijken liberalen naar het belang van zelfredzaamheid wanneer er sprake is van een verslaving? De volgende ochtend sprak hoogleraar ethiek Martin van Hees over autonomie. Gaat het bij autonomie om meer dan slechts de afwezigheid van externe beïnvloeding? Mogelijk ben je pas echt autonoom wanneer je grip hebt op je eigen wensen en daarmee dus geen last hebt van ongewilde verlangens, zo stelde hij. Onderzoeker bij de WRR Will Tiemeijer behandelde in zijn daaropvolgende sessie het begrip zelfredzaamheid. Hoe kunnen we dat op een wetenschappelijke manier in beeld brengen? In zijn onderzoek bleek onder meer dat zelfcontrole voor zo’n 60 procent door genen wordt bepaald, en zo’n 40 procent door omgeving en opvoeding. Daarna was het de beurt aan universitair hoofddocent en maker van de Peilingwijzer Tom Louwerse. Aan de hand van verschillende grafieken maakte hij duidelijk hoe de VVD zich in de afgelopen tien jaar gepositioneerd heeft binnen het politieke landschap en waar in de toekomst mogelijke kansen en uitdagingen precies liggen. Bedrijfseconoom Ton Appels behandelde daarop in zijn sessie de recente kritiek op het kapitalisme. Hij maakte duidelijk dat het succes van de vrije markt zowel empirisch evident als theoretisch verklaarbaar is. Wel wees hij op de excessen van het financiële systeem als de achilleshiel van het kapitalisme. De dag werd afgesloten met een lezing van directeur van de TeldersStichting Patrick van Schie over de verhouding van het liberalisme tot de democratie en rechtsstaat. Hij maakte onder meer duidelijk dat democratie ook als liberale waarde geldt, maar dat deze wel kan botsen met bepaalde klassieke grondrechten. De dag erna werd de laatste sessie van het weekend verzorgd door VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, waar hij inging op de internationale uitdagingen voor het liberalisme. In zijn betoog en de daaropvolgende discussie werd duidelijk dat we opnieuw in een wereld van machtspolitiek leven, waar het willen uitdragen van de liberale waarden tot lastige dilemma’s kan leiden. Al met al waren het drie erg leerzame dagen, waarbij er veel interactie was tussen de sprekers en de cursisten. Tussendoor werd volop genoten van het lekkere eten, goede weer en de mooie omgeving. Naast dat het een educatief weekend was, was het dus vooral ook erg gezellig.

Vertel ons over jezelf

Voor dit evenement willen wij graag wat meer weten over jouw achtergrond en motivatie. Vertel ons alstublieft meer over uzelf

Huidige organisatie
Functie
Motivatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.