175 jaar Grondwet

0.00

Democratie & Rechtsstaat

September 29, 2023

Bestel kaartjes
Dit evenement is afgelopen
Open PDF
Meer informatie

Op vrijdagmiddag 29 september 2023 organiseren de TeldersStichting en het Vlaamse Liberas (een liberaal archief en debatcentrum te Gent) een symposium naar aanleiding van het feit dat ‘Thorbeckes’ Grondwet van 1848 175 jaar geleden is ingevoerd. Dit symposium wordt gehouden in Den Haag. De voornaamste invalshoek is door welke buitenlandse voorbeelden de Nederlandse Grondwet van 1848 is beïnvloed. Tot de sprekers behoren in ieder geval Stefaan Marteel (kenner van de Belgische liberale Grondwet van 1831), Simon van Oort (promovendus op de Britse invloeden op Nederlandse grondwetten) en Mathijs van de Waardt (biograaf van Dirk Donker Curtius, de liberale minister van Justitie die de Grondwet van 1848 door het parlement loodste). Nadere info met de exacte tijdstippen en locatie van het symposium volgt. Aanmelding kan via info@teldersstichting.nl. onder vermelding van ‘175 jaar Grondwet 29 september’. Plaatsruimte is beperkt, toewijzing geschiedt op volgorde van aanmelding.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image