175 jaar Grondwet

0.00

29

Sep
2023

12:00 pm

Democratie & Rechtsstaat

Dit evenement is afgelopen
Open PDF
Meer informatie

Op vrijdag 29 september 2023 organiseerde de TeldersStichting in samenwerking met het Vlaamse Liberas (een liberaal archief en debatcentrum te Gent) een symposium naar aanleiding van het feit dat ‘Thorbeckes’ Grondwet van 1848 175 jaar geleden is ingevoerd. Het symposium vond plaats in het Carlton Ambassador Hotel te Den Haag.

Na de introductie door directeur van de TeldersStichting Patrick van Schie werd de eerste inleiding verzorgd door historicus Stefaan Marteel. Hij concentreerde zich op de invloed van de Belgische grondwet op de Nederlandse grondwetsherziening. Zo wees hij op institutionele gelijkenissen en verschillen tussen de Nederlandse grondwetten van 1815 en 1848, en benadrukte hij de veranderingen in onder meer het concept van machtsspreiding en soevereiniteit. Daarna sprak wetgevingsjurist Simon van Oort over de basis van de Nederlandse grondwet van 1815, geïnspireerd door denkers als Montesquieu en Blackstone. Hij benadrukte de invloed van de Britse grondwet op zowel de Nederlandse grondwetten als het belang van parlementaire rechten en openbaarheid. Politicoloog Mathijs van de Waardt richtte zich vervolgens op de periode van 1840 en de totstandkoming van de Thorbeckes grondwetsherziening van 1848, waarin hij de invloed van Belgisch liberalisme op de Nederlandse Grondwet benadrukte. Als laatste spreker bracht adviseur institutionele hervormingen Thomas Leys een perspectief vanuit België, waarbij hij de ervaring van politici en burgers met de grondwet besprak. Hij benadrukte het potentieel van de grondwet als een beschermingsinstrument voor de burger en het vormende karakter ervan voor de natie. De bijeenkomst werd daarop afgesloten met een dankwoord door directeur van Liberas Peter Laroy.

Tussen de inleidingen door was er ook ruimte voor discussie, waarin onder meer de invloed van religieuze vrijheden, volkssoevereiniteit en de relevantie van de grondwet in het hedendaagse België en Nederland aan bod kwamen. Al met al was het dus een geslaagde bijeenkomst, met veel ruimte voor zowel verdieping als interactie.

Vertel ons over jezelf

Voor dit evenement willen wij graag wat meer weten over jouw achtergrond en motivatie. Vertel ons alstublieft meer over uzelf

Huidige organisatie
Functie
Motivatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.