Patrick van Schie

Schrijver
in
Contact
info@teldersstichting.nl
Rol
Directeur

Patrick van Schie (1964) is geboren en getogen in Noord-Brabant en studeerde in de jaren tachtig geschiedenis van de internationale betrekkingen en van het politiek bestel aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2005 bij prof.dr. J.Th.J. van den Berg aan de Universiteit Leiden op de dissertatie Vrijheidsstreven in verdrukking: Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940. Hij was in het verleden lid van het begeleidingscollege van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en 5½ jaar columnist voor Trouw.nl. Momenteel is hij tevens vice-voorzitter van het Europees Instituut over de Communistische Onderdrukking (EIOCO).

Wat spreekt jou aan het liberalisme?

'Het uitgangspunt dat je aan het individu zoveel mogelijk ruimte moet laten om zijn of haar eigen leven naar eigen inzicht te leiden. Er heerst nu veel te veel betutteling en regelgeving. Ons land is bovendien te vergaand gecollectiviseerd. Hierdoor raakt de vrijheid van individuen bekneld. Ik wil naast meer oog voor individuele vrijheid veel meer nuchterheid in de politiek. Ten slotte: onze liberale democratie is een kostbaar goed. Dat vraagt om ‘onderhoud’, om waakzaamheid tegenover anti-democratische tendensen en om een stevige defensie in het kader van de Navo tegen agressieve staten en terroristen.'

Waar houd je je mee bezig?

'In het algemeen liggen mijn bijzondere wetenschappelijke interesses op de terreinen van de geschiedenis en politieke filosofie van het liberalisme in Nederland en elders; de democratische rechtsstaat (grondrechten, kiesrecht, het parlementair stelsel en de democratie in het algemeen); internationale betrekkingen en defensie; alsmede de geschiedenis en de werking van het tegendeel van vrije samenlevingen: totalitaire regimes (in het bijzonder communistische dictaturen). Op dit moment werk ik aan een project over Waarden van de Verlichting die onder vuur liggen en (met Fleur de Beaufort) aan een publicatie over Klassiek-liberalisme.'

Democratie

Journaal
Democratie & Rechtsstaat

Tussen Zelfredzaam & Zorgzaam

Journaal
Filosofie, Religie & Ethiek

september 2020

Reflectie

Eigenzinnige liberalen. Onafhankelijk denkende politici in Nederland (UITVERKOCHT)

Boek
Geschiedenis
This is some text inside of a div block.