Wilbert Jan Derksen

Schrijver
in
Contact
derksen@teldersstichting.nl
Rol
Wetenschappelijk medewerker

Wilbert Jan Derksen (1993) is geboren en opgegroeid in Deventer. Hij heeft een bachelor Internationale Betrekkingen gedaan in Groningen en heeft vervolgens zijn masterdiploma Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen behaald in Utrecht. Tijdens zijn master heeft hij stage gelopen bij de TeldersStichting, waar hij onder andere meewerkte aan een onderzoek over burgerschap. Vervolgens heeft hij nog een tweede stage gedaan bij het United Nations Department of Safety and Security in Panama-Stad, waar hij zich bezighield met de veiligheidssituatie in Latijns-Amerika. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt als customer due diligence analist bij BNP Paribas te Amsterdam, waarna hij de overstap maakte naar de TeldersStichting.

Wat spreekt jou aan in het liberalisme?

'Mijns inziens is een liberale samenleving de beste samenleving, omdat het individuen in staat stelt zichzelf optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. Liberale kernwaarden garanderen een samenleving die openstaat voor nieuwe ideeën en visies, waardoor wij onszelf continu blijven innoveren en voorkomen dat we vastlopen in dogmatische denkbeelden. Het stimuleren van een kritische blik is hierbij echter cruciaal, om ons te behoeden voor heilige huisjes, politieke correctheid en complotdenken. Een ander belangrijk liberaal speerpunt is het streven naar zo veel mogelijk zelfredzaamheid in verhouding tot ieders persoonlijke capaciteit. Mijn overtuiging is dat dit niet alleen belangrijk is voor onze maatschappelijke welvaart, maar ook het psychologische welzijn van het individu.'

Waar houd je je mee bezig?

'Door mijn studieachtergrond heb ik een sterke interesse in geschiedenis en internationale politiek. Niet alleen Europa, maar juist ook de regio’s die nog in ontwikkeling zijn en kampen met politieke en economische instabiliteit intrigeren mij. Daarnaast schrijf ik ook graag over de binnenlandse kwesties die onze maatschappij van dag tot dag bezighouden. Momenteel ben ik druk bezig met een onderzoek over privacy en digitalisering. Verder coördineer ik als eindredacteur het redactieproces van ons magazine Liberale Reflecties en lever ik bijdrages aan de website in de vorm van columns en andere soorten teksten.'