Fleur de Beaufort

Schrijver
in
Informatie
debeaufort@teldersstichting.nl
Rol
Wetenschappelijk medewerker

Fleur de Beaufort studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Universität Basel. Zij werkte bij de TeldersStichting onder meer mee aan de bundels 'Eigenzinnige liberalen. Onafhankelijk denkende politici in Nederland', 'Ben Telders. Moedig, strijdbaar en onverzettelijk', '60 jaar VVD' en 'Liberale leiders in Europa'. Daarnaast publiceerde zij met Patrick van Schie onder andere 'De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht', 'Sociaal-liberalisme' en 'Het Liberalenboek'. Ook deed ze onderzoek naar criminaliteitsbestrijding, sociale mobiliteit en verantwoordelijkheid. Op dit moment werkt ze aan een studie naar de omgevingswet en boeken over individualisering en het klassiek-liberalisme. Daarnaast schrijft ze een bijdrage voor de bundel over ongelijkheid.

Vrouwenkiesrecht

Journaal
Geschiedenis

Liberale verantwoordelijkheid. Individuele, economische en democratische plichten

Boek
This is some text inside of a div block.
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image