Verschil moet er zijn. Liberale perspectieven op ongelijkheid

29.90
Fysiek exemplaar

11

Nov
2021

Ongelijkheid wordt op allerlei terreinen nogal eens als probleem ervaren, maar hoe terecht is dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun gedachtegoed tegen ongelijkheid aan? In de kern van het liberalisme zijn de waarden van keuzemogelijkheden (vrijheid) en het vermogen deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (autonomie) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gelijkheid is daarbij van belang voor zover het verwijst naar het fundamentele uitgangspunt dat de vrijheid en autonomie van iedereen van belang is en niet alleen van bepaalde groepen burgers.

Verschil moet er zijn. Liberale perspectieven op ongelijkheid

29.90

11
Nov
2021
Bestel bij publisherBestel een fysiek exemplaar
Open PDF
Infomatie
Boek
Ongelijkheid wordt op allerlei terreinen nogal eens als probleem ervaren, maar hoe terecht is dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun gedachtegoed tegen ongelijkheid aan? In de kern van het liberalisme zijn de waarden van keuzemogelijkheden (vrijheid) en het vermogen deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (autonomie) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gelijkheid is daarbij van belang voor zover het verwijst naar het fundamentele uitgangspunt dat de vrijheid en autonomie van iedereen van belang is en niet alleen van bepaalde groepen burgers.
Infomatie
Boek
November 18, 2021
29.90
Bestel bij publisher
Deze editie is niet beschikbaar

Lees meer