Kunnen kiezen. Vrijheid, keuzes en rechtvaardigheid in de curatieve gezondheidszorg

6.00

Leefomgeving & Klimaat

January 1, 2015

In 2006 werd het huidige zorgverzekeringsstelsel voor curatieve zorg ingevoerd, onder meer met het idee de patiënt ‘centraler’ te stellen. Nu, bijna 10 jaar later, is het tijd de balans op te maken. Terwijl de aandacht van de politiek volop ligt bij het beheersen van de zorgkosten – en par- tijen van links tot rechts het eens zijn over de noodzaak daarvan –, is er minder aandacht voor de vraag of dit stelsel wel zo dienstbaar is aan de burger, verzekerde en patiënt als liberalen een decennium geleden wellicht verwachtten.
Infomatie
Boek
Leefomgeving & Klimaat
January 1, 2015
6.00
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar
Bestel

Kunnen kiezen. Vrijheid, keuzes en rechtvaardigheid in de curatieve gezondheidszorg

6.00

January 1, 2015
Leefomgeving & Klimaat
Bestel
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Boek
In 2006 werd het huidige zorgverzekeringsstelsel voor curatieve zorg ingevoerd, onder meer met het idee de patiënt ‘centraler’ te stellen. Nu, bijna 10 jaar later, is het tijd de balans op te maken. Terwijl de aandacht van de politiek volop ligt bij het beheersen van de zorgkosten – en par- tijen van links tot rechts het eens zijn over de noodzaak daarvan –, is er minder aandacht voor de vraag of dit stelsel wel zo dienstbaar is aan de burger, verzekerde en patiënt als liberalen een decennium geleden wellicht verwachtten.

Lees meer

Digitalisering en liberale kernwaarden

Boek
Technologie

Verschil moet er zijn

Boek

Liberale leiders in Europa

Boek
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image