Onbegrensde arbeidsmigratie: zegen of zorg? Een liberale kijk op intra-EU migratie en sociale zekerheid

17.00

Migratie & Integratie

January 1, 2013

Met de uitbreiding van de Europese Unie, die momenteel uit 28 lidstaten bestaat, heeft het fenomeen intra-EU migratie steeds meer aan belang gewonnen. De burgers van de lidstaten zijn vrij, zo is vastgelegd in de richtlijn vrij verkeer van personen, om zich overal in de Unie te vestigen en te proberen in andere lidstaten werk te vinden. Vooral na de toetreding van Polen in 2004 is duidelijk geworden dat dit stevige consequenties kan hebben, zowel in positieve als negatieve zin. Het aantal Poolse (arbeids) migranten dat naar Nederland kwam na de toetreding werd, zo zal ook in dit geschrift worden verduidelijkt, flink onderschat. In korte tijd zijn er enkele honderdduizenden Polen naar Nederland gekomen.
Infomatie
Boek
Migratie & Integratie
January 1, 2013
17.00
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar
Bestel

Onbegrensde arbeidsmigratie: zegen of zorg? Een liberale kijk op intra-EU migratie en sociale zekerheid

17.00

January 1, 2013
Migratie & Integratie
Bestel
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Boek
Met de uitbreiding van de Europese Unie, die momenteel uit 28 lidstaten bestaat, heeft het fenomeen intra-EU migratie steeds meer aan belang gewonnen. De burgers van de lidstaten zijn vrij, zo is vastgelegd in de richtlijn vrij verkeer van personen, om zich overal in de Unie te vestigen en te proberen in andere lidstaten werk te vinden. Vooral na de toetreding van Polen in 2004 is duidelijk geworden dat dit stevige consequenties kan hebben, zowel in positieve als negatieve zin. Het aantal Poolse (arbeids) migranten dat naar Nederland kwam na de toetreding werd, zo zal ook in dit geschrift worden verduidelijkt, flink onderschat. In korte tijd zijn er enkele honderdduizenden Polen naar Nederland gekomen.

Lees meer

Digitalisering en liberale kernwaarden

Boek
Technologie

Verschil moet er zijn

Boek

Liberale leiders in Europa

Boek
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image