Onbegrensde arbeidsmigratie: zegen of zorg? Een liberale kijk op intra-EU migratie en sociale zekerheid

17.00
Fysiek exemplaar

01

Jan
2013

Migratie & Integratie

Met de uitbreiding van de Europese Unie, die momenteel uit 28 lidstaten bestaat, heeft het fenomeen intra-EU migratie steeds meer aan belang gewonnen. De burgers van de lidstaten zijn vrij, zo is vastgelegd in de richtlijn vrij verkeer van personen, om zich overal in de Unie te vestigen en te proberen in andere lidstaten werk te vinden. Vooral na de toetreding van Polen in 2004 is duidelijk geworden dat dit stevige consequenties kan hebben, zowel in positieve als negatieve zin. Het aantal Poolse (arbeids) migranten dat naar Nederland kwam na de toetreding werd, zo zal ook in dit geschrift worden verduidelijkt, flink onderschat. In korte tijd zijn er enkele honderdduizenden Polen naar Nederland gekomen.

Onbegrensde arbeidsmigratie: zegen of zorg? Een liberale kijk op intra-EU migratie en sociale zekerheid

17.00

01
Jan
2013
Migratie & Integratie
Bestel bij publisherBestel een fysiek exemplaar
Open PDF
Infomatie
Boek
Met de uitbreiding van de Europese Unie, die momenteel uit 28 lidstaten bestaat, heeft het fenomeen intra-EU migratie steeds meer aan belang gewonnen. De burgers van de lidstaten zijn vrij, zo is vastgelegd in de richtlijn vrij verkeer van personen, om zich overal in de Unie te vestigen en te proberen in andere lidstaten werk te vinden. Vooral na de toetreding van Polen in 2004 is duidelijk geworden dat dit stevige consequenties kan hebben, zowel in positieve als negatieve zin. Het aantal Poolse (arbeids) migranten dat naar Nederland kwam na de toetreding werd, zo zal ook in dit geschrift worden verduidelijkt, flink onderschat. In korte tijd zijn er enkele honderdduizenden Polen naar Nederland gekomen.
Infomatie
Boek
Migratie & Integratie
January 1, 2013
17.00
Bestel bij publisher
Deze editie is niet beschikbaar

Lees meer