10 vuistregels voor een realistisch buitenlands beleid

6.00

Internationaal

January 1, 2016

Discussies over het buitenlands beleid worden veelal ingekaderd in het klassieke ‘belangen versus waarden’ dilemma – in Nederland bekend als het eeuwige ‘koopman versus dominee’ debat. In 1982 schreef de toenmalig directeur en latere minister van Defensie Joris Voorhoeve hierover in een publicatie van de TeldersStichting: ‘Nederland is een kleine mogendheid, maar voert een buitenlands beleid dat gebaseerd is op het gevoel voor veel in de wereld medeverantwoordelijk te zijn’. Een land als Nederland moet zich echter bewust zijn wat zijn – zeer relatieve – positie in de wereld is. Buiten Europa denkt iedereen in termen van belangen en het is, zo betoogde Halbe Zijlstra recent in Liberaal Reveil, ‘tijd dat wij hetzelfde doen’.
Infomatie
Boek
Internationaal
January 1, 2016
6.00
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar
Bestel

10 vuistregels voor een realistisch buitenlands beleid

6.00

January 1, 2016
Internationaal
Bestel
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Boek
Discussies over het buitenlands beleid worden veelal ingekaderd in het klassieke ‘belangen versus waarden’ dilemma – in Nederland bekend als het eeuwige ‘koopman versus dominee’ debat. In 1982 schreef de toenmalig directeur en latere minister van Defensie Joris Voorhoeve hierover in een publicatie van de TeldersStichting: ‘Nederland is een kleine mogendheid, maar voert een buitenlands beleid dat gebaseerd is op het gevoel voor veel in de wereld medeverantwoordelijk te zijn’. Een land als Nederland moet zich echter bewust zijn wat zijn – zeer relatieve – positie in de wereld is. Buiten Europa denkt iedereen in termen van belangen en het is, zo betoogde Halbe Zijlstra recent in Liberaal Reveil, ‘tijd dat wij hetzelfde doen’.

Lees meer

Varianten van liberalisme

Boek
Filosofie, Religie & Ethiek

Een markt voor ons allemaal

Boek
Economie

Eigenzinnige liberalen. Onafhankelijk denkende politici in Nederland

Boek
Geschiedenis
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image