Verschil moet er zijn

29.90

Ongelijkheid wordt op allerlei terreinen nogal eens als probleem ervaren, maar hoe terecht is dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun gedachtegoed tegen ongelijkheid aan? In dit boek onderzoeken verschillende auteurs de mate van ongelijkheid op deelterreinen als inkomen en vermogen, gezondheidszorg, onderwijs, generaties, groepsidentiteit, sekseverschillen en toegang tot politieke macht. Daarnaast is er aandacht voor verschillen tussen stad en land, binnen Europa en op wereldschaal. Het boek valt niet bij ons te bestellen, maar wel bij uitgeverij Gompel & Svacina. Klik rechtsonder op de knop 'Bestel' om doorgestuurd te worden naar hun website.
Infomatie
Boek
29.90
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar
Bestel

Verschil moet er zijn

29.90

Bestel
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Boek
Ongelijkheid wordt op allerlei terreinen nogal eens als probleem ervaren, maar hoe terecht is dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun gedachtegoed tegen ongelijkheid aan? In dit boek onderzoeken verschillende auteurs de mate van ongelijkheid op deelterreinen als inkomen en vermogen, gezondheidszorg, onderwijs, generaties, groepsidentiteit, sekseverschillen en toegang tot politieke macht. Daarnaast is er aandacht voor verschillen tussen stad en land, binnen Europa en op wereldschaal. Het boek valt niet bij ons te bestellen, maar wel bij uitgeverij Gompel & Svacina. Klik rechtsonder op de knop 'Bestel' om doorgestuurd te worden naar hun website.

Lees meer

Digitalisering en liberale kernwaarden

Boek
Technologie

Liberale leiders in Europa

Boek

Verschil moet er zijn. Liberale perspectieven op ongelijkheid

Boek
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image