Legitimiteit van de rechterlijke macht

12.50

Democratie & Rechtsstaat

January 1, 2013

De rechtspraak staat in onze samenleving van mondige burgers, journalisten en politici volop ter discussie, dat lijdt geen twijfel. Dit kan als een kenmerk van een levendige democratische rechtsstaat worden beschouwd. De rechterlijke macht als derde staatsmacht is net zo zeer onderwerp van kritische volgers als de wetgevende en de uitvoerende machten dat zijn. In voorgaande decennia vond wellicht minder politieke discussie over rechtspraak plaats en lieten pers en samenleving zich misschien minder horen. Maar met een maatschappelijk debat over het werk van de rechter is op zichzelf genomen niets mis.
Infomatie
Boek
Democratie & Rechtsstaat
January 1, 2013
12.50
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar
Bestel

Legitimiteit van de rechterlijke macht

12.50

January 1, 2013
Democratie & Rechtsstaat
Bestel
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Boek
De rechtspraak staat in onze samenleving van mondige burgers, journalisten en politici volop ter discussie, dat lijdt geen twijfel. Dit kan als een kenmerk van een levendige democratische rechtsstaat worden beschouwd. De rechterlijke macht als derde staatsmacht is net zo zeer onderwerp van kritische volgers als de wetgevende en de uitvoerende machten dat zijn. In voorgaande decennia vond wellicht minder politieke discussie over rechtspraak plaats en lieten pers en samenleving zich misschien minder horen. Maar met een maatschappelijk debat over het werk van de rechter is op zichzelf genomen niets mis.

Lees meer

Digitalisering en liberale kernwaarden

Boek
Technologie

Verschil moet er zijn

Boek

Liberale leiders in Europa

Boek
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image