juli 2018

5.00

July 1, 2018

Burgerschapsonderwijs. Onderwijs in Transitie. Levenseinde
Infomatie
Liberale Reflectie
July 1, 2018
5.00
hoofdstuktitels
(mei 2018) Populistische en liberale geschiedfilosofie
(juli 2018) Thorbecke: een even fascinerende als afstotende wilskracht
(juli 2018) Wat is fascisme? Oorsprong en ideologie
(juli 2018) Pleidooi voor debat en wetgeving langs lijnen van geleidelijkheid: repliek op De Bontridder en Kok
(juli 2018) De overheid verzuimt wat Coöperatie Laatste Wil nastreeft: waarom artikel 294 Sr in strijd is met het recht op sterven
(juli 2018) Dilemma’s rond het levenseinde liberaal belicht
(juli 2018) Het opleiden van wereldburgers in het hoger onderwijs: een maatschappelijke opdracht voor álle spelers binnen de leeromgeving
(juli 2018) Modern leraarschap in het funderend onderwijs: onderwijs in transitie
(juli 2018) Burgerschapsonderwijs. De docent en het democratische gesprek
(juli 2018) Studiekeuzestress
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar

juli 2018

July 1, 2018
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Liberale Reflectie
Burgerschapsonderwijs. Onderwijs in Transitie. Levenseinde

Lees meer

april 2023

Reflectie

december 2022

Reflectie

september 2022

Reflectie
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image