Tussen Zelfredzaam & Zorgzaam

2.50

Filosofie, Religie & Ethiek

February 1, 2019

Liberalen krijgen nogal eens het verwijt dat zij a-sociaal zouden zijn. Waarom dat dan zo is, wordt daar lang niet altijd bij verteld. Voor zover dit wel gebeurt, of wordt gesuggereerd, blijkt dat het eigenlijk om verschillende verwijten gaat. Meestal is de achtergrond het verzet van liberalen tegen nieuwe sociale wetgeving, of hun kritiek op (de werking van) bestaande sociaal bedoeld zijnde maat- regelen. Daarachter schuilt een verwijt dat liberalen aan de menselijke maat voorbij zouden gaan, of überhaupt geen aandacht zouden hebben voor mensen in nood.
Infomatie
Liberaal Journaal
Filosofie, Religie & Ethiek
February 1, 2019
2.50
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar

Tussen Zelfredzaam & Zorgzaam

2.50

February 1, 2019
Filosofie, Religie & Ethiek
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Liberaal Journaal
Liberalen krijgen nogal eens het verwijt dat zij a-sociaal zouden zijn. Waarom dat dan zo is, wordt daar lang niet altijd bij verteld. Voor zover dit wel gebeurt, of wordt gesuggereerd, blijkt dat het eigenlijk om verschillende verwijten gaat. Meestal is de achtergrond het verzet van liberalen tegen nieuwe sociale wetgeving, of hun kritiek op (de werking van) bestaande sociaal bedoeld zijnde maat- regelen. Daarachter schuilt een verwijt dat liberalen aan de menselijke maat voorbij zouden gaan, of überhaupt geen aandacht zouden hebben voor mensen in nood.

Lees meer

Diversiteit

Journaal

Oorlog en vrede

Journaal

Schadebeginsel

Journaal
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image