Tolerantie

2.50

Veiligheid

August 1, 2019

De mate waarin afwijkend gedrag of afwijkende meningen in een samen- leving worden toegelaten, wordt door- gaans aangeduid met de term tolerantie of verdraagzaamheid. Het begrip toleran- tie komt van het Latijnse woord tolerare, wat letterlijk verdragen, uithouden of verdure betekent. Het in de democra- tische rechtsstaat belangrijke beginsel van non-discriminatie vloeit voort uit tolerantie. Individuen hoeven het niet met elkaars handelingen of uitingen eens te zijn of afwijkend gedrag of een afwij- kende uiting te ondersteunen, ze hoeven deze slechts te tolereren, te verdragen.
Infomatie
Liberaal Journaal
Veiligheid
August 1, 2019
2.50
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar

Tolerantie

2.50

August 1, 2019
Veiligheid
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Liberaal Journaal
De mate waarin afwijkend gedrag of afwijkende meningen in een samen- leving worden toegelaten, wordt door- gaans aangeduid met de term tolerantie of verdraagzaamheid. Het begrip toleran- tie komt van het Latijnse woord tolerare, wat letterlijk verdragen, uithouden of verdure betekent. Het in de democra- tische rechtsstaat belangrijke beginsel van non-discriminatie vloeit voort uit tolerantie. Individuen hoeven het niet met elkaars handelingen of uitingen eens te zijn of afwijkend gedrag of een afwij- kende uiting te ondersteunen, ze hoeven deze slechts te tolereren, te verdragen.

Lees meer

Diversiteit

Journaal

Oorlog en vrede

Journaal

Schadebeginsel

Journaal
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image