Liberale verantwoordelijkheid. Individuele, economische en democratische plichten

15.75

October 1, 2014

De individuele vrijheid geldt binnen de liberale filosofie traditioneel als de belangrijkste waarde. Niet voor niets stelt de VVD in haar beginselverklaring dat zij de individuele vrijheid ‘zowel in geestelijk als in materieel opzicht als het hoogste goed’ beschouwt. Echter vrijheid alleen is niet voldoende. Verantwoordelijkheid is voor liberalen onlosmakelijk verbonden met de vrijheid; het is de keerzijde van dezelfde medaille. In de beginselverklaring wordt daarom gesteld dat de VVD ‘verantwoordelijkheid [ziet] als het ethisch fundament onder een samenleving van vrije mensen.
Infomatie
Boek
October 1, 2014
15.75
Open PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deze editie is niet beschikbaar
Bestel

Liberale verantwoordelijkheid. Individuele, economische en democratische plichten

15.75

October 1, 2014
Bestel
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open PDF
Infomatie
Boek
De individuele vrijheid geldt binnen de liberale filosofie traditioneel als de belangrijkste waarde. Niet voor niets stelt de VVD in haar beginselverklaring dat zij de individuele vrijheid ‘zowel in geestelijk als in materieel opzicht als het hoogste goed’ beschouwt. Echter vrijheid alleen is niet voldoende. Verantwoordelijkheid is voor liberalen onlosmakelijk verbonden met de vrijheid; het is de keerzijde van dezelfde medaille. In de beginselverklaring wordt daarom gesteld dat de VVD ‘verantwoordelijkheid [ziet] als het ethisch fundament onder een samenleving van vrije mensen.

Lees meer

Digitalisering en liberale kernwaarden

Boek
Technologie

Verschil moet er zijn

Boek

Liberale leiders in Europa

Boek
TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image