Actueel

Symposium | Digitalisering en bildung | 26 februari 2018

Op maandag 26 februari aanstaande zal in het Nutshuis in Den Haag een symposium plaatsvinden over het nieuwe Teldersgeschrift Digitalisering en Bildung. Dit symposium zal aansluiten op het centrale onderwerp van het geschrift: de vraag hoe digitalisering van het onderwijs zich verhoudt tot het klassieke liberale onderwijsideaal: Bildung, en welke kansen en bedreigingen digitalisering met zich mee voor dit ideaal.

Het symposium vindt plaats in tussen 19:00 – 21:00 uur in het Nutshuis in Den Haag (Riviervismarkt 5).

Voor het symposium dient u zich aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar info@teldersstichting.nl.

Lees meer

Rapport 126 | Geopolitiek en defensie

Op woensdag 8 maart heeft de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, het eerste exemplaar van het nieuwe Teldersgeschrift Geopolitiek en defensie. Pal staan voor vrijheid en veiligheid in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort, onder belangstelling van de pers en vele andere geïnteresseerden.

In het rapport een liberaal pleidooi om structureel meer in defensie te investeren, zodat deze kerntaak eindelijk weer eens serieus genomen kan worden.

Bestellen

Column: Senatoren: stem de donordwang van Pia Dijkstra weg

Eind deze maand wordt het wetsontwerp actieve donorregistratie (ADR) plenair in de Eerste Kamer behandeld. Dit initiatiefontwerp van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra regelt dat wie geen keuze maakt om de organen al dan niet voor transplantatie ter beschikking te stellen, voortaan geacht wordt geen bezwaar tegen donatie van zijn of haar organen te hebben. Het betreft een fundamentele kwestie: gaan wij zelf over ons eigen lichaam, zoals grondwetsartikel 11 waarborgt, of is ons lichaam in beginsel van de staat?

Naar Column

Columns Patrick van Schie gebundeld

In Passie voor individuele vrijheid zijn de columns gebundeld die historicus Patrick van Schie schreef voor Trouw.nl tussen 2013 en 2016. In zijn columns analyseert Van Schie op scherpzinnige wijze actuele politieke vraagstukken, waarbij het liberale gedachtengoed asl uitgangspunt wordt genomen. Hij vraagt ook geregeld aandacht voor geschiedenis om de achtergronden van hedendaagse situaties beter te kunnen begrijpen.

Naar publicatie
Liberale Reflectie

Nieuw | Liberale Reflecties

Liberale Reflecties staat voor liberale verdieping op wetenschappelijk niveau. Allerlei politieke en maatschappelijke actualiteiten, maar ook ethische en morele vraagstukken passeren de revue in dit liberale opinieblad. De reflectie zet je aan het denken. Vanaf dit jaar is LR Magazine (voorheen Liberaal Reveil) in een nieuw jasje gestoken. Artikelen zijn treffend geïllustreerd en gebundeld in een prettig leesformaat. LR Magazine verschijnt vier maal per jaar en is een uitgave van de TeldersStichting.

Naar TeldersShop

Bezoek nu de TeldersCommunity

Ga voor meer actualiteiten naar TeldersCommunity.nl. Wekelijks verschijnen op de TC nieuwe bijdragen, een stelling en een poll en filmpjes uit de serie TeldersTalks. Bovendien kunnen abonnees de publicaties van de TeldersStichting digitaal inzien in de bibliotheek. Ook treft u daar de meest recente informatie aan omtrent onze bijeenkomsten

Lees meer

Recent verschenen in de TeldersShop

Het Liberalen boek | Boekvorm
€ 14,95

Geïllustreerde geschiedenis van het liberalisme

Bestellen

Eigenzinnige Liberalen | Boekvorm
€ 14,95

Portretten van politici

Bestellen

Geopolitiek en defensie | 
E-book
€ 12,50

Liberale visie op defensie

Bestellen

Groeien naar vermogen | E-book 
€ 6,50

Een liberaal antwoor op Piketty

Bestellen

© 2017 | TeldersStichting

Delen