Over TS

Wie we zijn en wat we doen

De liberale denktank van Nederland

De prof.mr. B.M. TeldersStichting is de politiek-wetenschappelijke instelling voor een liberale benadering van maatschappelijke vraagstukken en het wetenschappelijk bureau ten behoeve van de VVD. De TeldersStichting werd op 6 april 1954 opgericht. Het initiatief kwam van enkele particulieren, onder leiding van de Rotterdamse hoogleraar – en latere minister van Financiën – Johan Witteveen. De stichting is vernoemd naar professor Ben Telders, een persoonlijke vriend van de  

oprichters, die zijn openlijke strijd tegen de Duitse bezetter met gevangenschap en uiteindelijk de dood moest bekopen. De TeldersStichting verricht (beleids-)onderzoek vanuit de liberale beginselen, alsmede meer fundamenteel onderzoek naar de liberale beginselen en filosofie. Onderzoeken komen tot stand in samenwerking met deskundigen en worden gepubliceerd ten behoeve van de politiek en het bredere publiek met politieke belangstelling. Daarnaast geeft de TeldersStichting het tijdschrift Liberale Reflecties uit. Sinds 2014 verschijnt ook

jaarlijks het Liberaal Journaal, waarin een thema op luchtige wijze door diverse auteurs wordt belicht. Medewerkers van de TeldersStichting verzorgen op verzoek cursussen, lezingen en werken mee aan debatten. Daarnaast organiseert de TeldersStichting zelf uiteenlopende verdiepende bijeenkomsten, zoals lezingen, diners en een zomerschool. Op de website van de TeldersStichting verschijnen de onderzoeken alsmede kortere stukken zoals columns, artikelen over liberale denkers en verslagen van onze bijeenkomsten. 

Benjamin Telders

Naamgever van de Stichting is Benjamin Marius Telders, hoogleraar Volkenrecht te Leiden en in 1938 als veelbelovend talent naar voren geschoven om de in versukkeling geraakte Liberale Staatspartij van nieuw elan te voorzien. In 1940 verzette hij zich tegen de Ariërverklaring die de Duitsers onder andere eiste van docenten aan de Universiteiten. Telders' kritiek op de bezetter en steunbetuiging aan Joodse collega's leidde tot zijn arrestatie en internering in diverse concentratiekampen. Enkele dagen voor de bevrijding van Bergen Belsen overleed Telders aan vlektyfus.  

Actueel onderzoek

Jaarlijks publiceert de TeldersStichting het verslag van de werkzaamheden over het verstreken jaar en het voorgenomen werkprogramma voor het lopende jaar. Daarin treft u de actuele onderzoeken aan die momenteel bij de TeldersStichting lopen, evenals de thema's die op korte termijn in onderzoek zullen worden genomen. 

Naar jaarbericht

ANBI-status TeldersStichting

De Prof.mr. B.M. TeldersStichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doelstelling van de stichting is het op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoeken van vraagstukken die van maatschappelijk belang zijn. In het bijzonder gaat het daarbij om de liberale visie op vraagstukken die van staatkundige, sociale, economische of juridische aard zijn.

Klik hier voor de meest recente financiële gegevens.

Algemene info ANBI

Medewerkers

Diana Marrenga

Secretaresse

info@teldersstichting.nl

Curatorium

Het curatorium is het bestuur van de TeldersStichting. Robert Reibestein fungeert als president-commissaris en René Matthijsse is de penningmeester.

Curatorium

Vacature | Stage

Er zijn op dit moment geen vacatures bij de Teldersstichting waar u op kunt reageren.

Voor studenten die affiniteit met het liberale gedachtengoed hebben bestaat de mogelijkheid tot een onderzoeksstage bij de TeldersStichting. Heb je interesse, stuur dan een brief naar de directeur van de TeldersStichting. Vermeld in je brief ook alvast met welk onderwerp je aan de slag zou willen of in welke richting je een onderwerp zoekt.

Contact

Voor vragen over de TeldersStichting, over onze werkzaamheden, publicaties of over een bijeenkomst kun je ons als volgt bereiken:

Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21
2514 HD Den Haag

Tel.: + 31 (0)70 363 19 48
E-mail: info@teldersstichting.nl 

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Kan ik zelf ook schrijven voor de TeldersStichting?

Graag! Misschien wordt je column niet meteen geplaatst, omdat we soms een keuze uit het aanbod moeten maken. We laten je dat dan uiteraard weten. Columns zijn welkom op info@teldersstichting.nl.

Ook kun je een bijdrage schrijven voor Liberale Reflecties. Neem in dat geval contact op met de redactie via derksen@teldersstichting.nl. Inzendingen worden voor plaatsing beoordeeld door de redactie. 

Heeft de TeldersStichting de ANBI-status en wat zijn de voordelen?

De TeldersStichting heeft de zogenaamde ANBI status. Daardoor zijn particuliere giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook hoeft de stichting geen schenkingsrecht te betalen over een gift en is er geen successierecht verschuldigd over een donatie vanuit nalatenschap.

Hoe kan ik het werk van de TeldersStichting steunen?

Je kunt het werk van de TeldersStichting steunen door 'vriend' te worden. Ook is het mogelijk om een legaat op te nemen in je testament. Daarmee help je ons om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met ons wetenschappelijk onderzoek en met het liberalisme.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief TeldersAlert

Aanmelden