Benjamin Telders

Naamgever van de Stichting is Benjamin Marius Telders, hoogleraar Volkenrecht te Leiden en in 1938 als veelbelovend talent naar voren geschoven om de in versukkeling geraakte Liberale Staatspartij van nieuw elan te voorzien. In 1940 verzette hij zich tegen de Ariërverklaring die de Duitse onderdrukker onder andere eiste van studenten en docenten aan de Universiteiten. Telders' kritiek op de bezetter en steunbetuiging aan Joodse collega's leidde tot zijn arrestatie en internering in diverse concentratiekampen. Enkele dagen voor de bevrijding van Bergen Belsen overleed Telders aan vlektyfus.  

Powered by TeldersStichting

De TeldersStichting (TS) is de liberale denktank van Nederland. De stichting is in 1954 opgericht ter nagedachtenis aan Benjamin Telders, een groot voorvechter van vrijheid en democratie.

Veel van het onderzoek dat in de loop der tijd verricht is door medewerkers van de TS is verkrijgbaar in de TeldersShop en digitaal op TeldersCommunity. Donateurs van TS ontvangen alle publicaties en het abonnement op TeldersCommunity. Abonnees van TeldersCommunity kunnen alle boeken uit de Bibliotheek als e-book downloaden.

Word donateur

ANBI-status TeldersStichting

De Prof.mr. B.M. TeldersStichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling van de stichting is het op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoeken van vraagstukken die van maatschappelijk belang zijn. In het bijzonder gaat het daarbij om vraagstukken die van staatkundige, sociale, economische of juridische aard zijn, bovendien worden de liberale beginselen steeds als uitgangspunt genomen.

Klik hier voor de meest recente financiële gegevens.

Algemene info ANBI

Actueel onderzoek

Jaarlijks publiceert de TeldersStichting het verslag van de werkzaamheden over het verstreken jaar en het voorgenomen werkprogramma voor het lopende jaar. Daarin treft u de actuele onderzoeken aan dit momenteel bij de TeldersStichting lopen, evenals de thema's die op korte termijn in onderzoek zullen worden genomen. 

Naar Jaarprogramma

Vacature | Stage

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Voor studenten die affiniteit met het liberale gedachtengoed hebben bestaat de mogelijkheid tot een onderzoeksstage bij de TeldersStichting. Heb je interesse, stuur dan een brief naar de directeur van de TeldersStichting. Vermeld in je brief ook alvast met welk onderwerp je aan de slag zou willen of in welke richting je een onderwerp zoekt.

Contact

Voor vragen over de TeldersStichting, over onze werkzaamheden, publicaties, over je abonnement, over TC, een stageplaats of over bijeenkomst kan je ons als volgt bereiken:

Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21
2514 HD Den Haag

Tel.: + 31 (0)70 363 19 48
E-mail: info@teldersstichting.nl 

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Kan ik zelf ook schrijven voor de TeldersStichting?

Graag! Misschien wordt je column niet meteen geplaatst, omdat we soms een keuze uit het aanbod moeten maken. We laten je dat dan uiteraard weten. Columns zijn welkom op info@teldersstichting.nl.

Ook kun je een bijdrage schrijven voor Liberale Reflecties. Neem in dat geval contact op met de redactie via turk@teldersstichting.nl. Inzendingen worden voor plaatsing beoordeeld door de redactie. 

Heeft de TeldersStichting de ANBI-status en wat zijn de voordelen?

De TeldersStichting heeft de zogenaamde ANBI status. Daardoor zijn particuliere giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook hoeft de stichting geen schenkingsrecht te betalen over een gift en is er geen successierecht verschuldigd over een donatie vanuit nalatenschap.

Hoe kan ik het werk van de TeldersStichting steunen?

Dat kan op verschillende manieren. Je kunt abonnee van TC worden of donateur van de TeldersStichting. Ook is het mogelijk om een legaat op te nemen in je testament. Daarmee help je ons om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met ons wetenschappelijk onderzoek en met het liberalisme.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

Een abonnement op papieren edities of het donateurschap bij de TeldersStichting kan worden opgezegd door uiterlijk 1 december een bericht van opzegging te sturen naar info@teldersstichting.nl.

Het opzeggen van je abonnement op de TeldersCommunity gebeurt automatisch wanneer je besluit om je abonnement niet te verlengen. Zo eenvoudig en liberaal werkt het op de TeldersCommunity. Wanneer je van ons een e-mail ontvangt met de melding dat je abonnement over een paar weken zal verlopen, dan kan je zelf besluiten om je abonnement al dan niet te verlengen. Doe je niets? Dan vervalt je abonnement.

Medewerkers

Niek Kok

Wetenschappelijk medewerker

Bekijken

Diana Marrenga

Secretaresse

Bekijken

Jip Stam

Medewerker TeldersCommunity

Curatorium

Het curatorium is het bestuur van de TeldersStichting. Sinds de herfst van 2016 is Robert Reibestein president-curator, René Matthijsse fungeert als penningmeester.

Het Curatorium
Liberale Reflectie

Liberale Reflecties | LR

Liberale Reflecties | LR is het kwartaalblad van de TeldersStichting en biedt een platform voor verdiepende discussie over actuele thema's. Artikelen zijn tussendoor digitaal los verkrijgbaar in de TeldersShop. Iedere drie maanden wordt een selectie gebundeld.

Naar Liberaal Reveil

Liberaal Journaal

Jaarlijks stelt de TeldersStichting een Liberaal Journaal samen, waarin een thema op luchtige wijze door diverse auteurs van zeer  verschillende kanten wordt belicht.

Liberaal Journaal

Delen