18.11.2021

Nieuw verschenen | Verschil moet er zijn

Liberalisme

Democratie & Rechtsstaat

Ongelijkheid wordt op allerlei terreinen nogal eens als probleem ervaren, maar hoe terecht is dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun gedachtegoed tegen ongelijkheid aan? Over deze vragen gaat de nieuwe publicatie 'Verschil moet er zijn'.

A
A

Ongelijkheid wordt vaak als probleem gezien, maar hoe terecht is dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun gedachtegoed tegen ongelijkheid aan?

In de kern van het liberalisme zijn de waarden van keuzemogelijkheden (vrijheid) en het vermogen deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (autonomie) onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gelijkheid is daarbij van belang voor zover het verwijst naar het fundamentele uitgangspunt dat de vrijheid en autonomie van iedereen van belang is en niet alleen van bepaalde groepen burgers.

In dit boek onderzoeken verschillende auteurs de mate van ongelijkheid op deelterreinen als inkomen en vermogen, gezondheidszorg, onderwijs, generaties, groepsidentiteit, sekseverschillen en toegang tot politieke macht. Daarnaast is er aandacht voor verschillen tussen stad en land, binnen Europa en op wereldschaal.

De verschillende studies van ongelijkheid tonen een fascinerend palet aan liberale kleuren met uiteenlopende probleemanalyses en oplossingen. Daarnaast illustreren ze ook consensus over de noodzaak van een genuanceerd oordeel: niet elke ongelijkheid is een probleem en niet elke gelijkheid is een zegen.

Bestel de nieuwe bundel 'Verschil moet er zijn' hier bij uitgeverij Gompel & Svacina.

Ongelijkheid wordt vaak als probleem gezien, maar hoe terecht is dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun gedachtegoed tegen ongelijkheid aan?

In de kern van het liberalisme zijn de waarden van keuzemogelijkheden (vrijheid) en het vermogen deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (autonomie) onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gelijkheid is daarbij van belang voor zover het verwijst naar het fundamentele uitgangspunt dat de vrijheid en autonomie van iedereen van belang is en niet alleen van bepaalde groepen burgers.

In dit boek onderzoeken verschillende auteurs de mate van ongelijkheid op deelterreinen als inkomen en vermogen, gezondheidszorg, onderwijs, generaties, groepsidentiteit, sekseverschillen en toegang tot politieke macht. Daarnaast is er aandacht voor verschillen tussen stad en land, binnen Europa en op wereldschaal.

De verschillende studies van ongelijkheid tonen een fascinerend palet aan liberale kleuren met uiteenlopende probleemanalyses en oplossingen. Daarnaast illustreren ze ook consensus over de noodzaak van een genuanceerd oordeel: niet elke ongelijkheid is een probleem en niet elke gelijkheid is een zegen.

Bestel de nieuwe bundel 'Verschil moet er zijn' hier bij uitgeverij Gompel & Svacina.

TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image