7.2.2021

Nieuw verschenen | Een markt voor ons allemaal

Liberalisme

Economie

Boekpublicatie

A
A

Kapitalismekritiek is terug van weggeweest. Een markt voor ons allemaal behandelt het liberale perspectief op de markt. Het sluit zich niet aan bij het wijdverspreide doemdenken, maar heeft een positieve kijk. Het legt uit waarom liberalen voorstander zijn van een vrije markt en waarom zij die term prefereren boven 'het kapitalisme'. Het schetst hoe de vrije markt sterk aan ons welvaren heeft bijgedragen en aansluit bij de fundamentele liberale waarde van individuele vrijheid.

Vanuit dit liberale optimisme worden vervolgens de belangrijkste hedendaagse kritieken besproken. Daarbij worden sommige kritieken en misvattingen ontkracht, maar worden enkele kritieken door de auteurs ook ter harte genomen. Het boek sluit af met een liberale visie op de toekomst van de vrije markt en met aanbevelingen die ertoe kunnen bijdragen dat de markt voor ons allemaal blijft werken.

Prof. dr. Roelof Salomons (bijzonder hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen), drs. Maartje Schulz (wetenschappelijk medewerker bij de TeldersStichting) en Ruben Oude Engberink (masterstudent Finance, alsmede Philosophy, Politics & Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen) schreven het boek in opdracht van de TeldersStichting. Het boek is verschenen bij Uitgeverij Gompel & Svacina. Klik hier om het boek aan te schaffen.

Kapitalismekritiek is terug van weggeweest. Een markt voor ons allemaal behandelt het liberale perspectief op de markt. Het sluit zich niet aan bij het wijdverspreide doemdenken, maar heeft een positieve kijk. Het legt uit waarom liberalen voorstander zijn van een vrije markt en waarom zij die term prefereren boven 'het kapitalisme'. Het schetst hoe de vrije markt sterk aan ons welvaren heeft bijgedragen en aansluit bij de fundamentele liberale waarde van individuele vrijheid.

Vanuit dit liberale optimisme worden vervolgens de belangrijkste hedendaagse kritieken besproken. Daarbij worden sommige kritieken en misvattingen ontkracht, maar worden enkele kritieken door de auteurs ook ter harte genomen. Het boek sluit af met een liberale visie op de toekomst van de vrije markt en met aanbevelingen die ertoe kunnen bijdragen dat de markt voor ons allemaal blijft werken.

Prof. dr. Roelof Salomons (bijzonder hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen), drs. Maartje Schulz (wetenschappelijk medewerker bij de TeldersStichting) en Ruben Oude Engberink (masterstudent Finance, alsmede Philosophy, Politics & Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen) schreven het boek in opdracht van de TeldersStichting. Het boek is verschenen bij Uitgeverij Gompel & Svacina. Klik hier om het boek aan te schaffen.

TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image