Maartje Schulz

Schrijver
in
Informatie
schulz@teldersstichting.nl
Rol
Wetenschappelijk medewerker

Maartje Schulz (1992) groeide op in Arnhem en ging naar het Stedelijk Gymnasium. Vervolgens studeerde zij Politicologie aan Universiteit Leiden. Tijdens haar bachelor volgde zij een honoursprogramma in Wijsbegeerte en gedurende de masterfase nam ze deel aan het Leiden Leadership Programme. Liep stage bij Provincie Zuid-Holland en bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties te Wenen. Werkte na haar afstuderen twee jaar als redacteur bij Elsevier Weekblad, voornamelijk op de redactie binnenland en economie.

Wat spreekt jou aan in het liberalisme?

'Dat het uitgaat van de intrinsieke waardigheid van het individu. Persoonlijke vrijheid, de ruimte om over jezelf te beschikken en naar eigen goeddunken je leven in te richten, vind ik belangrijk. Ik ben erg voor een staat die haar burgers niet te veel oplegt en er vooral is om de persoonlijke vrijheden van burgers te garanderen. In het bijzonder vind ik de uitingsvrijheid van belang. Grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht moeten we fundamenteel blijven zien. Juist ook als een meerderheid niet van een minderheidsopvatting is gediend. Ik word niet vrolijk van een opmerking als: 'ja, het demonstratierecht is belangrijk, maar...'

Waar houd je je mee bezig?

'Ik heb belangstelling voor politiek (zowel binnenlands als internationaal), politieke filosofie en allerlei maatschappelijke vraagstukken die leven. In februari 2021 is er een boek uitgekomen over de toekomst van de vrije markt waar ik aan heb meegeschreven, getiteld: Een markt voor ons allemaal. Dit boek wordt op dit moment vertaald naar het Engels en komt in juni 2022 uit. Mijn nieuwe project heeft als thema de woningmarkt. Ook schrijf ik stukken voor onder andere ons magazine Liberale Reflecties en voor het Liberaal Journaal. Daarnaast houd ik me bezig met de ontwikkeling en het bijhouden van de website en sociale media.'

TeldersStichting
Prof.mr. B.M. TeldersStichting
Mauritskade 21, 2514 HD, Den Haag
+31 (0) 70 3631948
info@teldersstichting.nl
© TeldersStichting 2020
Website created by Next Research
with cooperation of Eye & Image